Odp. Ministra Infrastruktury na interpelację Posła R. Kwiatkowskiego w spr. projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy