OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA PZD

1.

Edward Biegun

Przewodniczący

2.

Anna Jaworska

Zastępca

3.

Jolanta Matuszewska

Sekretarz

4.

Aleksander Chrupek

Członek

5.

Bogusław Chodanionek

Członek

6.

Janina Kalińczuk

Członek

7.

Władysław Werner

Członek