OKRĘGOWY ZARZĄD PZD W LEGNICY

1.

Józef Jankowicz

Prezes

2.

Edward Stelmach

Wiceprezes

3.

Kazimierz Wójcik

Sekretarz

4.

Krystyna Gudwiłowicz

Skarbnik

5.

Edward Adamski

Członek

6.

Mariola Biedroń

Członek

7.

Władysław Kondratowicz

Członek

8.

Jan Suchecki

Członek

9.

Zdzisław Witek

Członek