TELEFONICZNY DYŻUR PRAWNY DLA DZIAŁKOWCÓW W OKRĘGU PZD W LEGNICY

W każdy wtorek i czwartek w godzinach od 14.00 do 16.00, nr telefonu: 76 862 67 97

TELEFONICZNE DYŻURY PRAWNE DLA DZIAŁKOWCÓW W OKRĘGOWYCH ZARZĄDACH PZD

Dyżury prawne będą odbywały się w 2021 r.:

1) w Okręgach PZD – w dniach i godzinach ustalonych przez Okręgi PZD, w poniższym harmonogramie telefonicznych dyżurów prawnych http://pzd.pl/oz-pzd.html[LINK]. Będą one obsługiwane przez radców prawnych i prawników Okręgów PZD,

2) w jednostce krajowej PZD:

a) w każdą środę w godz. 10-13 pod numerem tel. (22) 101-34-54 i będą obsługiwane przez radców prawnych i prawników Okręgów PZD,

b) w każdy piątek w godz. 10-15 pod numerem tel. (22) 101-34-54 i będą obsługiwane przez radców prawnych i prawników jednostki krajowej PZD.