OKRĘGOWA RADA PZD W LEGNICY

1.

Józef Jankowicz 

Prezes 

2.

Edward Stelmach 

Wiceprezes 

3.

Kazimierz Wójcik 

Sekretarz 

4.

Krystyna Gudwiłowicz 

Skarbnik 

5.

Edward Adamski 

Członek 

6.

Mariola Biedroń 

Członek 

7.

Władysław Kondratowicz 

Członek 

8.

Jan Suchecki 

Członek 

9.

Zdzisław Witek 

Członek 

10.

Zenon Bakalarz 

Członek 

11.

Józef Bartkowicz 

Członek 

12.

Mariusz Błaszczak 

Członek 

13.

Bożena Heiser-Bobrowska 

Członek 

14.

Andrzej Brzustowicz 

Członek 

15.

Józefa Gołubicz

Członek 

16.

Bolesław Huzarski 

Członek 

17.

Robert Klocek 

Członek 

18.

Zbigniew Kowalczyk 

Członek 

19.

Zofia Mika 

Członek 

20.

Kazimierz Okulewski 

Członek 

21.

Henryk Słotwiński 

Członek 

22.

Jerzy Świercz 

Członek 

23.

Joanna Tietaniec

Członek 

24.

Zbigniew Werner 

Członek 

25.

Jerzy Zając 

Członek 

26.

Maria Bartosiewicz

Członek