HISTORIA PZD – 35 LAT – WSPOMNIENIA

Byłam, widziałam i przeżyłam.

  1. Krótka historia.

Na  31 grudnia 1975 roku ubiegłego wieku Pracownicze Ogrody Działkowe w woj. legnickim dysponowały 498,76  hektarami gruntów, na których było urządzonych 129 ogrodów przyzakładowych i miejskich, zarządów  POD 52  i 12 999 działek. Okresem  przejściowym w zakresie rozwoju ogrodów działkowych była uchwała Rady Ministrów z czerwca 1977 r. mówiąca o ich powiększenie w całym kraju o 9 tysięcy hektarów do 1979 roku.

Na województwo legnickie przypadło 180 ha. W wyniku działań na terenie Zagłębia Miedziowego pod ogrodową zieleń, warzywa, kwiaty i owoce zagospodarowanych zostało łącznie 678,76 ha. Dynamiczny rozwój ogrodów nastąpił w latach 1982-1984 dzięki ustawie z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych, z której wynikała osobowość prawna,  zyskaliśmy samodzielność i samorządność. Staliśmy się partnerami we wszelkich rozmowach, negocjacjach i ustaleniach, jednocześnie ponosząc odpowiedzialność za podejmowane decyzje. We wrześniu 1981 roku służby Wojewody opracowują „Program Rozwoju Ogrodów na lata 1982-85”. Ówczesny Wojewódzki Zarząd PZD w minionym okresie zagospodarowuje kolejne 527 ha. Pracownicy z zakładów pracy o różnych profesjach i zawodach za ich pośrednictwem, występują o działki. Dokonywana jest analiza przez służby socjalne zakładów złożonych wniosków i spełnieniu kryteriów – komu  należy się działka. W pierwszej kolejności otrzymują pracownicy z  zakładów, z którymi podpisano umowy patronackie.  Z marszu, po obowiązkowym odbyciu 24 godzinnego  szkolenia nadawane zostaje prawo do działki, prawa członkowskie przez ówczesne Prezydium. W tym okresie przeszkolonych zostaje 7 tysięcy kandydatów na członków PZD. 1/3 ubiegających się dalej czeka na działkę.

Przeczytaj resztę w pliku poniżej:

Załącznik plikowy do pobrania:  wspomnienia_ze_zdjęciami.doc