Odpowiedź Ministra Infrastruktury na interpelację Posła P. Szramki w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy