Odpowiedź Ministra Infrastruktury na interpelację Posła A. Myrchy w spr. projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy