Przywrócenie bezpośredniej obsługi w biurach jednostek organizacyjnych PZD