W sprawie walnych zebrań. Wystąpienie Krajowego Zarządu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów