Pamięć szczęśliwych minionych dni, jak perła w koronie lśni, niech ten Jubileusz 40 lecia, milowym będzie kamieniem