Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD z dnia 13 maja 2021 r.