Uchwała KZ PZD 120/2020 – „odmrażanie” walnych zebrań i konferencji delegatów w mniejszych ROD