Stanowisko Kolegium Prezesów w Legnicy w sprawie zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwaloną 7 lipca 2023 r.