Narada PZD w sprawie projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”