Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie działalności kolegiów prezesów