KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD w sprawie stanu posiadania PZD na dzień 31.12.2019 r.