23 czerwca, 2021

APEL Krajowego Zarządu PZD z dnia 2.06.2021 r. do organów ROD i działkowców w spr. projektu nowelizacji z dnia 7.06.2021 r. ustawy o utrzymaniu…

W chwili obecnej panuje trudna sytuacja związana z gospodarowaniem odpadami […]
21 czerwca, 2021

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przywrócenia możliwości odbywania walnych zebrań….

W związku z kolejną liberalizacją obostrzeń związanych z obowiązującym stanem […]
18 czerwca, 2021

Lipcowy numer „Mojego Ogródka” dostępny na rynku od 18 czerwca!

W lipcowym wakacyjnym numerze „Mojego Ogródka” nie mogło zabraknąć bardzo […]
18 czerwca, 2021

KOMUNIKAT w sprawie Ośrodków Finansowo – Księgowych

Informujemy, że w Okręgu PZD w Legnicy funkcjonują 4 Ośrodki […]
18 czerwca, 2021

Czytajcie „działkowca”!

Uwaga: już w sprzedaży najnowszy – lipcowy numer „działkowca” – największe pismo […]
17 czerwca, 2021

Ogrody działkowe – zielone płuca miasta

Dla wielu polkowiczan są zieloną enklawą, bez której nie wyobrażają […]
14 czerwca, 2021

Obradował Krajowy Zarząd PZD

W dniu 10 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie […]
14 czerwca, 2021

Spotkanie w Ministerstwie i Krajowej Radzie

W dniu 7 czerwca br. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska […]
11 czerwca, 2021

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 10.06.2021 r. w spr. rozstrzygnięcia konkursu jubileuszowego pn. „40 lat Polskiego Związku Działkowców –

Krajowy Zarząd ROD Uchwałą nr 54/2021 z dnia 16 marca […]
11 czerwca, 2021

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 11 czerwca w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. ”ROD 40-Lecia PZD”

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2021 […]
7 czerwca, 2021

Najważniejsze zadania Związku i Okręgowych Zarządów PZD w bieżącym roku

Długotrwały stan epidemii oraz wynikające z niego obostrzenia,  które ograniczyły […]
7 czerwca, 2021

„Moja woda dla ROD” wystąpienie Krajowego Zarządu do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Od kilku miesięcy Polski Związek Działkowców prowadził starania o włączenie […]
7 czerwca, 2021

Stanowisko Krajowego Zarządu PZD z dnia 1.06.2021 r. w sprawie potrzeby wdrożenia przez władze rządowe programu „Moja Woda dla ROD”

Krajowy Zarząd PZD po zapoznaniu się z argumentacją Ministerstwa Klimatu […]
7 czerwca, 2021

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

W związku z pismem z 31 marca 2021 r. sygn. […]
7 czerwca, 2021

„Moja Woda dla ROD” – Związek proponuje nowy program ekologiczny

W ostatnim okresie Krajowy Zarząd PZD podejmuje intensywne starania, aby […]