Zwróćmy uwagę na przybywające w ROD osoby potrzebujące pomocy