Zniesienie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD wynikających ze stanu epidemii