Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.