Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i ZSEiE grudzień 2020 rok na terenie miasta Legnica