Zaproszenia na Walne Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w 2024 r.