Zadbajmy o przestrzeganie prawa w ROD przez wszystkich działkowców