Współpraca zarządu ROD z OZ przed i po walnym zebraniu