Wierz Antoniego Gieczewskiego „Data. Jubileusz 40 lecia Związku”