Wiersz Pana Antoniego Gieczewskiego „Działkowicz zimą”