Wiersz Antoniego Gieczewskiego „Latem o świcie na działce”