Wiersz Antoniego Gieczewskiego „Działkowicz wiosną”