Walne zebrania w ROD – jak należy pozyskiwać informacje o zaszczepionych członkach ROD?