Uchwała nr 71/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 27.03.2020 r. w spr. szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym…….