Uchwała nr 60/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 26.03.2020 r. w spr.wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu