Szkolenie księgowych Ośrodków Finansowo Księgowych z obsługi programu komputerowego DGCS PZD System