STANOWISKO Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy z dnia 11 grudnia 2023 r.