STANOWISKO Krajowej Rady PZD z dnia 9.09.2020 r. w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy