Stanowisko Krajowego Zarządu PZD skierowane do Krzysztofa Hetmana, Ministra Rozwoju i Technologii