Informacja z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego odbytego w ROD „Przylesie” w Lubinie