Spotkania informacyjne z ARiMR w sprawie konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”