Realizacja projektu grantowego ARiMR w Okręgu PZD w Legnicy