PZD wystąpił do Ministra Klimatu o objęcie ROD programem „Moja Woda”