Przestrzeganie Regulaminu ROD pozwala uniknąć sąsiedzkich konfliktów