Projekt „Zwyczaje ogrodnicze i świadomość ekologiczna właścicieli ogrodów z Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej”