Projekt nowelizacji ustawy „śmieciowej” po pracach w komisjach sejmowych