Projekt nowelizacji ustawy „śmieciowej” jest już w Sejmie RP