Program komputerowy DGCS PZD System – stworzony dla Zarządów ROD