PREZES PZD ZWRACA SIĘ PONOWNIE DO MINISTRA KLIMATU I OCHRONY ŚRODOWISKA W SPRAWIE PROGRAMU „MOJA WODA”