PILNY APEL PZD – Planowanie przestrzenne – projekt rozporządzenia zagraża ROD