Oszczędności na odpadach w ROD – uchwała KZ PZD – 04.08.2023