Ostatnie w 2021 roku posiedzenie Krajowego Zarządu PZD