OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego w gminie Legnickie Pole